Jesteś tutaj: Blog Jak przygotować podłoże pod kostkę brukową?

Jak przygotować podłoże pod kostkę brukową?

Chodniki, podjazdy, ścieżki ogrodowe czy parkingi to tylko nieliczne miejsca, w których układa się kostkę brukową. Nawierzchnia z kostki jest funkcjonalna, elegancka, a przede wszystkim trwała, pod warunkiem, że odpowiednio przygotujemy podłoże.

Czym jest podbudowa pod kostkę brukową?

Podłoże, inaczej podbudowa pod kostkę brukową, to warstwa, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt. Pełni również rolę warstwy ochronnej przed działaniem niskich temperatur i stanowi podstawę prawidłowego ułożenia kostki. Źle wykonana podbudowa może skutkować powstawaniem kolein, a nawet zapadaniem się całych fragmentów nawierzchni.

Etapy przygotowania podłoża

Pierwszym etapem prac jest wytyczenie granic nawierzchni zgodnie z projektem. Musimy przy tym uwzględnić wysokość podbudowy oraz spadki. Kolejnym etapem jest korytowanie i profilowanie podłoża. Wybieramy ziemię na głębokość dopasowaną do potrzeb projektu nawierzchni. Na tym etapie niezbędne jest wynajęcie koparki lub skorzystanie z usług firmy zajmującej się robotami ziemnymi. Następnie możemy przejść do profilowania podłoża. Potrzebnym do tego sprzętem są listwy brukarskie, które służą do wyrównania gruntu i umożliwiają równomierne rozłożenie materiału.

Kiedy mamy już ujednolicone podłoże, możemy zacząć układać kolejne warstwy podbudowy. To, z jakich materiałów zostanie ona wykonana, zależy od właściwości gruntu. Jeśli podłoże słabo przepuszcza wodę, konieczne jest wysypanie warstwy filtracyjnej z piasku, by nie doszło do gromadzenia się wilgoci pod kostką. Jeśli gleba jest przepuszczalna, możemy od razu wykonać podbudowę z kruszywa. Najczęściej do wykonania podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. Każdą z tych warstw zagęszcza się mechanicznie. Ostatnią warstwą jest podsypka piaskowa lub piaskowo-betonowa – to na niej będzie układana kostka brukowa. Podsypka nie jest zagęszczana, a wyrównuje się ją łatą brukarską, zachowując odpowiednie spadki.